lørdag den 23. februar 2013

OUT OF THE BLUE/UD AF DET BLÅ


I have decided to stop writing in english and to start writing in danish instead. It's a choice that I've made, both because I think I actually have more danish readers than english, but also because I want to practice my writing style in danish. So from now on, all posts will be in danish, but I will try to translate some of the longer posts (mostly the recommendations or discussions) - hope to see you in here anyway :)

Jeg har besluttet at stoppe med at skrive på engelsk, for i stedet at skrive på dansk. Jeg tog beslutningen, både fordi jeg tror, at jeg i virkeligheden har flere dansktalende læsere end engelsktalende, men også fordi jeg gerne vil forbedre min skrivestil på dansk. Så fra nu af er alle indlæg på dansk, men jeg vil forsøge at oversætte nogle af de længere indlæg (især anbefalingerne og diskussionerne) - håber I vil følge med alligevel :)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar